Dit is de website van scsweert.nl, gevestigd te Weert. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat dit dan weten door het sturen van een e-mail. Het probleem wordt dan zo spoedig mogelijk verholpen.

Solar Weert accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden en scsweert.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan scsweert.nl dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van scsweert.nl dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.