Elektrische apparaten Keuren

NEN3140 Elektrische apparaten Keuren

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een
nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning. De strekking van de norm houdt in dat elektrische
installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de werknemer of bezoeker. Tevens
dienen de (onderhouds-) werkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd te worden.

Bij de inspectie die wij uitvoeren wordt o.a. gekeken naar de beschermingsmaatregelen tegen elektrische
schok, thermische invloeden en veiligheidsketens. De inspectie dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Na de inspectie krijgt u een meet/overzicht rapport van al uw elektrische apparaten.

Neem contact op om een keuring in te plannen.