Mechanische ventilatie

Problemen met mechanische ventilatiesystemen

Mechanische ventilatie systemen in recent gebouwde woningen in Nederland vertonen nogal wat tekortkomingen. Dat blijkt uit onderzoek dat in maart 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zowel systemen voor balansventilatie als voor mechanische afzuiging werken niet optimaal.

Ingenieursbureau BBA onderzocht het functioneren van de mechanische ventilatiesystemen bij recent gebouwde eengezinswoningen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht de relatie met bewonersklachten. In de publiekssamenvatting staan de voornaamste resultaten en conclusies van het onderzoek. De belangrijkste tekortkomingen zijn:

  • te weinig luchtverversing;
  • geluidsoverlast;
  • ramen en deuren die niet open kunnen;
  • ontbrekende bypass (tegen oververhitting in de zomer);
  • vervuiling;
  • foutief ontwerp of foutieve installatie;
  • onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud;
  • toevoer van gebruikte lucht.

Onderhoud op uw mechanische ventilatie of WTW is zeer belangrijk!

Tegenwoordig worden huizen steeds beter geïsoleerd. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Er bestaat echter 1 groot nadeel aan te goed isoleren en dat is de verminderde luchtcirculatie in uw woning. Goede ventilatie en aanvoer van verse lucht van buiten en afvoer van ‘vervuilde’ lucht (door koken, roken, stoken, douchen, etc.) naar buiten is belangrijk voor het behoud van een gezond leefklimaat.

Een mechanisch afzuigsysteem voert de lucht actief het huis uit. De hoeveelheid lucht die wordt afgevoerd, is te regelen met een regelknop. De luchttoevoer verloopt bij mechanische afzuiging passief via ventilatieroosters of klepramen die in verbinding staan met de buitenlucht. Het is heel belangrijk dat dergelijke roosters aanwezig zijn, omdat ander de kans op onderdruk aanwezig is. Bij onderdruk in huis kan het schadelijke radongas dat in bouwmateriaal en de kruipruimte zit vrijkomen.

Om dit te voorkomen maakt u het beste een afspraak met onze service monteurs, die uw mechanische afzuigsysteem jaarlijks controleren en onderhouden. Eventuele geluidsoverlast van uw afzuigsysteem wordt daarmee ook tegengegaan. Goed ventileren is dus belangrijk, maar kost ook veel energie. Het principe van warmteterugwinning (WTW) kan dit energieverbruik drastisch verlagen. Door het overdragen van warmte aan de verse, binnenkomende buitenlucht wordt met een minimum aan energie een goede ventilatie gegarandeerd.

Ventilatie zorgt voor verversing van de binnenlucht. Vuile en vochtige lucht uit badkamer, keuken en toilet wordt afgevoerd. De warmte uit deze vervuilde lucht wordt hergebruikt voor het verwarmen van eenzelfde hoeveelheid binnenkomende schone buitenlucht. Deze verwarmde buitenlucht wordt gefilterd en daarna toegevoerd naar woonkamer en slaapkamers. Het ventilatieproces vormt zo een perfecte balans. De toepassing van het WTW systeem zorgt voor een optimaal rendement waarbij tot maar liefst 95% van de warmte kan worden behouden, voor slechts 10% van de traditionele ventilatiekosten.

Daarom is het reinigen en het opnieuw afstellen van uw mechanische ventilatie zo belangrijk dit is ongeveer om de 4 a 5 jaar nodig. Bij een warmteterugwinning (WTW) is dit het zelfde, alleen daar is het van belang om 1x per jaar de afstelling van uw afzuig en toevoer ventielen te controleren en eventueel opnieuw afstellen, en ook uw filters te vervangen want na een jaar zijn deze echt aan vervanging toe.