PV inspecties

Elektra Zonnepanelen Check (keuring van zonne-energie systemen). De EZC (Elektra Zonnepanelen Check) is een uniforme praktijk gerichte inspectie gebaseerd op o.a. NEN1010 / NTA 8013 / NEN-EN-IEC 62446:2009 normen voor het inspecteren van Zonne energie installaties en is volledig afgestemd op de eisen van de verzekeraars.

Gezien de grote opkomst van zonnepanelen en daarmee de Zonne-energie systemen,ook wel PV installaties of Solar installaties genoemd, vindt er op internationaal niveau overleg plaats omtrent de veiligheid en de kwaliteit van deze Zonnestroom systemen.

Het niet juist installeren van deze Zonne-energie systemen kan namelijk leiden tot brandgevaar of zelfs elektrocutie.

Een kwaliteitscontrole en het regelmatig inspecteren van deze installaties is daarom van groot belang. SCS Weert kan de keuring van uw Zonne-energie systemeen voor u uitvoeren. Wij testen en keuren zonnepanelen systemen en PV installaties en analyseren of de testresultaten voldoen aan het internationaal erkende kwaliteitsniveau. Bij de keuring worden de volgende controles uitgevoerd:

  • visuele controle
  • isolatieweerstand
  • aardleidingweerstand
  • open klemspanning
  • kortsluitstroom
  • zonnestraling
  • thermografische beelden van PV Panelen

Neem contact op om een keuring in te plannen.